LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Thông tin du học
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thầy gửi thông tin kèm theo

4. Thông tin từ phòng tham vấn:
a. Về buổi tham quan Greenwich Vietnam University:
- Thời gian: Chủ nhật, 23/12/2018
- Đối tượng: HS mong muốn tham dự ở các khối lớp.
- Link đăng ký: http://bit.ly/greenwichVN
b. (Nhắc lại) Thông tin về buổi tư vấn du học từ các trường ĐH ở Mỹ, Canada, và Úc:
- Thời gian: 14.55-16.20 ngày 4/1
- Địa điểm: A109
- Các trường tham dự:
USA Niagara University
Canada Sheridan College
Australia University of New South Wales
Australia/ Singapore SP Jain School of Global Management
- Số lượng đăng kí: tối đa 60 học sinh
- Thời gian đăng kí: 9/12 đến 31/12
- Đối tượng tham gia: học sinh có nhu cầu từ khối 8 – 12
- Đăng kí theo đường Link: https://tinyurl.com/StudyAbroadSession
c. Buổi tư vấn du học: Applying to US Universities: Why USA and Writing the Personal Statement
- Thời gian: 14.55-16.20 ngày 11/1
- Địa điểm: A019
- Đối tượng tham gia: học sinh từ khối 6 -12 có nhu cầu du học tại Mỹ.
- Đăng kí theo đường Link: https://tinyurl.com/11JanSession
d. Buổi tư vấn du học: Study in Australia Info Session: University of Newcastle
- Thời gian: 12.00-13.00 ngày 18/1
- Địa điểm: A019
- Đối tượng tham gia: học sinh có nhu cầu du học tại Úc.
- Đăng kí theo đường Link: https://tinyurl.com/NewcastleU
e. (Nhắc lại) Thông tin về buổi tư vấn Meet Sydney in Ho Chi Minh City (Australian University info session)
- Thời gian: 9:30 am – 1:00 pm ngày 20/1
- Địa điểm: Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City
- Đối tượng tham gia: học sinh có nhu cầu du học tại Úc
- Đăng kí theo đường Link: https://www.eventbrite.com/e/meet-sydney...aff=intvns
Reference URL's