LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Dặn dò giờ NCKH thứ ba 15/1
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thứ ba giờ NCKH bạn nào có thể mang theo thiết bị điện tử kết nối internet (laptop, máy tính bảng, smartphone) thì mang theo nhé.
Bạn nào không mang thiết bị điện tử được thì cũng không sao, các con có thể dùng máy tính ở phòng máy.
Reference URL's