LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Môn Địa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lịch nộp sản phẩm:
Nhóm: 12h00 ngày 3/3
Cá nhân: 12h00 ngày 10/3
Sản phẩm nộp theo file PDF, trong folder tương ứng:
Tiêu chí:
+ Nội dung: Phong phú, đầy đủ, trọng tâm
+ Hình thức bố cục cân đối, hài hòa
+ Màu sắc tươi sáng, rõ nét
+ Hình ảnh rõ, độ phân giải cao
Link nộp: https://drive.google.com/drive/u/0/folde...QIcn2lB1PE
Cám ơn các con
Reference URL's