LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Lịch thi đấu ngày 16/3
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cô gởi lịch thi đấu ngày mai thứ 7 ngày 16/3. Tụi con cập nhât thời gian nhé. Bắt đầu thi đấu từ nên tụi con tới sớm chuẩn bị nha.
Chúc may mắn Smile
Reference URL's