LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: LỊCH THI HKII
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào cả lớp,
Cô ởi lịch thi HKII.
Tụi con lên kế hoạch ôn tập cho HKII nhé.
Từ bây giờ đến ngày thi các bạn kiểm tra trên lớp sẽ nhiều nên tụi con cố gắng luôn hoàn thành bài tập Thầy cô giao, ghi chép bài đầy đủ nhé.

Chúc tụi con thi thật tốt
Reference URL's