LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Khảo sát về hiện tượng sai chính tả
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào các bạn,
Mình gửi file này để nhờ các bạn khảo sát giùm các anh chị khối 11 về hiện tượng sử dụng sai từ của học sinh khối 6. Các bạn làm theo file đính kèm. GẤP!!!
Cảm ơn các bạn!
http://tinyurl.com/y5ey9pk7
Reference URL's