LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Khảo sát về hàng Hiệu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hàng hiệu là một khái niệm được dùng để chỉ những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu nổi tiếng. Khái niệm này được dùng nhiều nhất khi nói về thời trang. Chữ "hiệu" xuất phát từ từ "thương hiệu", "nhãn hiệu". Vì vậy nó còn được gọi là hàng hiệu, đồ hiệu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...w/viewform
Reference URL's