LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Nội dung ôn tập thi HK2 môn Tin học
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nội dung ôn tập thi HK2: Lập trình Scratch và Lego Wedo 2.0
1. Lập trình Scratch:
• Cách chèn background và thay đổi background
• Cách chèn nhân vật và thay đổi costume của nhân vật
• Các câu lệnh tạo chuyển động thuộc nhóm lệnh Motion
• Các câu lệnh thay đổi vẻ ngoài thuộc nhóm lệnh Look
• Cách chèn âm thanh và dùng các câu lệnh phát âm thanh thuộc nhóm lệnh Sound
• Các câu lệnh thay đổi sự kiện thuộc nhóm lệnh Events
• Các câu lệnh điều khiển thuộc nhóm lệnh Control
• Các cảm biến màu sắc, cảm biến chạm...thuộc nhóm lệnh Sensing
2. Lego Wedo 2.0
• Bài 1: Pulling – Lực kéo
o Lực kéo là gì? Một vật đứng yên chịu tác động của các lực như thế nào?
o Khi nào thì vật chuyển động?
• Bài 2: Speed – Tốc độ
o Vận tốc là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi vận tốc
• Bài 3: Robust Structures – Cấu trúc bền vững
o Nguyên nhân gây động đất, tác hại của động đất ?
Nội dung bài giảng và tài liệu ôn tập: học sinh xem trên Schoology.
Thời điểm thi môn tin học: Tuần 36 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)
Hình thức kiểm tra cuối học kì 2: Làm bài trắc nghiệm trên máy tính.
Thời gian làm bài: 40 phút.
Reference URL's