LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: MÔN SỬ_GIỚI HẠN ÔN THI HK2
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào lớp
Thầy Nam gửi lớp giới hạn ôn tập thi HK2.
Lịch thi HK2, môn Sử thi vào ngày 19/4
Các bạn lên kế hoạch ôn tập kĩ lưỡng để đạt kế quả tốt nhất nhé
Thầy Nam
Reference URL's