LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: ĐIỂM AV TRÊN SMAS
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào lớp,

Hiện nay đã có điểm AV trên SMAS. Phiếu điểm sơ bộ là điểm cũ, chưa có cập nhật điểm AV mới nhé.

Đợt này môn AV có 6 cột điểm

Miệng ( M1, M2)
15' (P3,P4)
1 tiết ( V4, V5)

Trong đó cột M2, P4 là điểm từ lớp AVVN
Các cột còn lại AVNN

Cô cần tụi con kiểm tra điểm. Nếu có sai sót gì hãy báo ngay cho GV của mình. Riêng với cô con có thể
_ gửi email loanntb@lsts.edu.vn ( nếu chọn cách này thì phải check mail thường xuyên xem cô phản hồi).
_ gửi tin nhắn cho cô 0945 240401 ( cách này nhanh và tiện cho cả 2)
Reference URL's