LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Thông tin về khóa học hè 2019
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đối tượng đăng kí: học sinh khối 6, 7, 8, 9, 10 (năm học 2019-2020)
- Thời gian khóa học: Có 2 lựa chọn:
o 04 tuần (Từ 17/06/2019 đến 12/07/2019)
o 02 tuần (Từ 01/07/2019 đến 12/07/2019)
- Thời gian đăng kí:
Cách 1: đăng ký trực tiếp với GV-NV: có thể chọn một trong hai cách:
o Từ ngày 6/5 – 18/5:
+ Ban tổ chức sẽ gửi đến GVCN khối 6,7,8,9 mỗi GV 10 phiếu đăng kí để
phát cho HS có nhu cầu. Phiếu này được gửi đến thầy cô ngày 6/5 tại phòng
GVCN.
+ Sau khi học sinh điền đầy đủ các thông tin và nộp lại phiếu, GVCN thu lại
và gửi về cho cô Linh hoặc thầy An từ ngày 20-22/5 tại phòng A104. Trường
hợp lớp đăng kí nhiều hơn 10 HS, thầy cô báo với cô Linh (A104) hoặc thầy
An để được hỗ trợ.
o Từ 20/5-06/06:
+ Đăng kí trực tiếp tại phòng A104: phụ huynh học sinh nhận phiếu đăng ký
tại trường THCS và THPT ĐTL (gặp cô Linh hoặc Thầy An)
o Cách 2: Đăng ký trực tuyến (online) từ ngày 06/05-06/06/2019
+ Phụ huynh học sinh tải phiếu đăng ký tham gia khóa học hè trên trang tin
điện tử (website) của trường.
+ Điền đầy đủ thông tin trong phiếu và ký tên xác nhận
+ Scan phiếu đăng ký và gửi về email linhntm@lsts.edu.vn (Cô Linh-phòng
CTHS) và annh@lsts.edu.vn (Thầy An-Phòng CTHS) từ ngày 22/04-
06/06/2019.
(*) đối với khóa hè 2 tuần: thời hạn đăng kí kéo dài đến 13/6/2019
- Học phí:
o Khóa 2 tuần: 10,200,000 VNĐ
o Khóa 4 tuần: 13,300,000 VNĐ
Xem file đính kèm (thông báo về khóa hè) để biết thêm để biết thêm chi tiết.
Reference URL's