LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Chuẩn bị vật liệu cho ngày 20, 21, 22/5
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Các con đọc thông tin và phân công chuẩn bị nguyên vật liệu nhé
Nhóm Toán:
- Keo sữa, kéo, màu,...
Nhóm Sinh:
- Keo sữa, giấy khổ A2, màu.
- Các vật liệu từ thực vật như: hoa, lá, vỏ đậu, hạt gạo, rễ rau củ, ...
Nhóm GDCD:
- Dụng cụ (súng bắn keo, hồ dán, keo sữa, dây buộc, nơ, bút màu...)
- Vật liệu: Chai nhựa, báo cũ...
Nhóm Mỹ Thuật:
- Màu
Reference URL's