LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Báo bài ngày 17/5/2019, Thứ Sáu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
1.Hôm nay, các bạn đã học
-Thể dục: Kiểm tra nhảy dây. Dặn dò: Không có.
-Toán: Trò chơi toán học. Dặn dò: Không có.
-Vật Lý: Làm kem. Dặn dò: Không có.
-Lịch Sử: Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Dặn dò: Không có.
-Tin Học: Guardian of the galaxy game.Dặn dò: Không có.
-Tự học: Tập hợp xướng%
2.Bài kiểm tra
Hôm nay:
Không có.
Thứ Hai:
Không có.
3.Thứ Hai, cần chuẩn bị:
Tham gia học tập và trải nghiệm.
Reference URL's