LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Phân phòng ngủ trong chuyến dã ngoại
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cô gửi lớp nha
Nữ
Phòng 1: Dương, Bảo Ngọc, Vân Nghi, Kathy, Khánh Ngọc.
Phòng 2: Ngụ, Phương Nghi, Chúc, Trần, Tuệ, Cô ^^ (nếu Cô đủ sức để quẩy với mấy đứa, không thì Cô qua phòng khác).
Phòng 3: Bảo Thy, Anh Vy, Thư, Hải Minh, Ngọ.
Nam
Phòng 1: Nguyên Khang, Ngáo, Lê Anh, Jack Mèo, Nhật Anh.
Phòng 2: Anh Quân, Phú, Nguyên, Dũng, Khoa.
Phòng 3: Hòa, Tuấn, Leo, Long, Tân.
Reference URL's