LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Back to school
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lịch tựu trường của lớp mik:
2/8: học định hướng
5/8: học chính thức

Lưu ý: Các bạn nhớ chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ, chuẩn bị tinh thần thật tốt và đừng quên đi học đúng giờ nhé!

H.A :Smile:
Reference URL's