LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Thứ ba, 22/10/19
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hello cả nhà!

Văn:
+Hôm nay làm văn cho dự án.
+Mai mang TBĐT để tiếp tục dự án.

Lý:
+Hôm này học bài Nguồn Âm.
+BTVN: làm bài 1;2;3;4;5 tr67

AV:
+E2: không có bài
+E4: wb tr30;31;33
+E6: wb tr36

Địa:
+Hôm nay làm mô hình

Chuẩn bị cho ngày mai:

Toán:
+Học đại số, bài tỉ lệ nghịch, nhớ mang TBĐT.

Sinh:
+BTVN: tìm 5 mẫu vỏ ốc, nghêu sò,... và tìm hiểu tại sao lớp xà cừ của trai sông lại có màu óng ánh

Lưu ý khác:
+Nhớ đưa phụ huynh kí phiếu hành kiểm và phiểu điểm.

Chúc cả nhà buổi tối zui zẻ!

Gia Anh
Reference URL's