LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Báo bài 5/12
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hôm nay, 6A2 học:
- Tin học: KT HKI. Dặn dò: Không có
- ĐVDĐ: Thời gian tốt nhất chính là hiện tại. Dặn dò: Không có
- Toán: KT 5 phút + Ôn tập. Dặn dò: Ôn tập

Ngày mai, 6A2 cần chuẩn bị:
- Giá trị sống: Chụp hình ba mẹ và kèm theo dòng chú thích về điều mình ngưỡng mộ về ba mẹ gửi trên đường link bên dưới
- GDCD: Trả lời các câu hỏi ghi trong tập
- Lịch sử: Tiếp tục ôn tập
- Mỹ thuật: Không có
- Thể dục: Mang đồ bơi

Ngày mai học thể dục, các bạn mặc đồ thể dục.
Link: http://bit.ly/GTS_6A2
Reference URL's