LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: [Thư viện] Đường link chuyên đề Vuca world
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào các bạn, Thầy gửi các bạn đường link chuyên đề Vuca world diễn ra vào thứ năm tuần trước. Các bạn có thể theo đường link này để xem đầy đủ nội dung của chuyên đề nhé.
Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folde...7I2XwJdroM
Chúc các bạn tìm được nhiều điều bổ ích qua chuyên đề này.
Reference URL's