LSTS's Blog
MÔN SỬ_GIỚI HẠN ÔN THI HK2 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=876)
+----- Chủ đề: MÔN SỬ_GIỚI HẠN ÔN THI HK2 (/showthread.php?tid=42263)MÔN SỬ_GIỚI HẠN ÔN THI HK2 - namvt - 02-04-2019 06:37 PM

Chào lớp
Thầy Nam gửi lớp giới hạn ôn tập thi HK2.
Lịch thi HK2, môn Sử thi vào ngày 19/4
Các bạn lên kế hoạch ôn tập kĩ lưỡng để đạt kế quả tốt nhất nhé
Thầy Nam