LSTS's Blog
BÀI TẬP LẤY ĐIỂM MIỆNG 6E6 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=876)
+----- Chủ đề: BÀI TẬP LẤY ĐIỂM MIỆNG 6E6 (/showthread.php?tid=42512)BÀI TẬP LẤY ĐIỂM MIỆNG 6E6 - loanntb - 08-04-2019 09:58 PM

Lớp xem file đính kèm và làm bài tập ra giấy. Nộp cho cô hạn chót thứ 4 10/04
( cuối ngày)


Làm các bài tập 1, 3, 5

Hướng dẫn:
Bài tập 1,3 : viết lại cả câu. Trình bày sạch sẽ , rõ ràng. Mỗi câu cách nhau 1 dòng để khi sai có chỗ cho cô sửa

Bài tập 5: chỉ cần viết đáp án A,B,C,D