LSTS's Blog
Báo bài cho thứ 5( 18-4) - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A7 (/forumdisplay.php?fid=865)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=884)
+----- Chủ đề: Báo bài cho thứ 5( 18-4) (/showthread.php?tid=42794)Báo bài cho thứ 5( 18-4) - quyenvnt - 17-04-2019 05:51 PM

1. Bài cho ngày mai
Toán: không có bài
Sinh: Không có bài
Địa: không có bài
Lý: làm bài 4 trang 2, bài đoạn văn 2 trang 3
Không học AV
Thi HKII môn : GDCD. Có ở Blog
2.Lịch kiểm tra trong tuần
Thứ 5: thi HKII GDCD
Thứ 6: thi HKII anh văn, sử
3.Những điều cần lưu ý
Các bạn nhớ học lời bài hát Vươn cao lên Việt Nam
Gần thì rồi. Cố gắng LÊN!!
Các bạn nhớ học bài và làm bài đầy đủ để còn thi cho tốt
Các bạn nhớ trật tự trong giờ học
Người đăng: Tường Oanh Tongue