LSTS's Blog
Lịch thi khảo sát tiếng Anh - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=876)
+----- Chủ đề: Lịch thi khảo sát tiếng Anh (/showthread.php?tid=42996)Lịch thi khảo sát tiếng Anh - nhanntv - 06-05-2019 08:58 AM

Các con xem lịch và chuẩn bị nhé!
[Image: Lich-khao-sat-tieng-anh.png]