LSTS's Blog
Tác hại của chất thải nhựa - Hành động của chúng ta - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=876)
+----- Chủ đề: Tác hại của chất thải nhựa - Hành động của chúng ta (/showthread.php?tid=43005)Tác hại của chất thải nhựa - Hành động của chúng ta - thienhb - 06-05-2019 10:54 AM
Hãy hành động: THAY ĐỔI VÌ CUỘC SỐNG XANH:
- Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần
- Đem theo túi khi đi mua sắm
- Sử dụng các sản phẩm dùng nhiều lần, thân thiện với môi trường
- Sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng hợp lý các sản phẩm làm từ nhựa
- Phân loại chất thải để chất thải có thể được tái chế
- Bỏ chất thải đúng nơi quy định, không thải bỏ bừa bãi ra đường phố, kênh rạch...
- Không tự ý chôn lấp và đốt chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa