LSTS's Blog
Báo bài ngày 17/5/2019, Thứ Sáu - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=875)
+----- Chủ đề: Báo bài ngày 17/5/2019, Thứ Sáu (/showthread.php?tid=43161)Báo bài ngày 17/5/2019, Thứ Sáu - nhanntv - 17-05-2019 08:14 PM

1.Hôm nay, các bạn đã học
-Thể dục: Kiểm tra nhảy dây. Dặn dò: Không có.
-Toán: Trò chơi toán học. Dặn dò: Không có.
-Vật Lý: Làm kem. Dặn dò: Không có.
-Lịch Sử: Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Dặn dò: Không có.
-Tin Học: Guardian of the galaxy game.Dặn dò: Không có.
-Tự học: Tập hợp xướng%
2.Bài kiểm tra
Hôm nay:
Không có.
Thứ Hai:
Không có.
3.Thứ Hai, cần chuẩn bị:
Tham gia học tập và trải nghiệm.