LSTS's Blog
Lịch hoạt động cho 3 ngày 20,21,22/5 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A4 (/forumdisplay.php?fid=862)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=876)
+----- Chủ đề: Lịch hoạt động cho 3 ngày 20,21,22/5 (/showthread.php?tid=43181)Lịch hoạt động cho 3 ngày 20,21,22/5 - nhanntv - 19-05-2019 07:54 PM

Các con xem lịch chính thức nhé!
Trang phục: đồng phục chính khóa, mang theo bút, thước, sổ ghi chép và dụng cụ làm sản phẩm.
Cô có gửi kèm danh sách HS từng thử thách và lịch thi hợp xướng.