LSTS's Blog
Back to school - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A6 (/forumdisplay.php?fid=864)
+----- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=882)
+----- Chủ đề: Back to school (/showthread.php?tid=43241)Back to school - huonghtt - 22-07-2019 02:58 PM

Lịch tựu trường của lớp mik:
2/8: học định hướng
5/8: học chính thức

Lưu ý: Các bạn nhớ chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ, chuẩn bị tinh thần thật tốt và đừng quên đi học đúng giờ nhé!

H.A :Smile: