LSTS's Blog
Báo bài 6/8/2019 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2018 - 2019 (/forumdisplay.php?fid=849)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=851)
+---- Diễn đàn: 6A5 (/forumdisplay.php?fid=863)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=878)
+----- Chủ đề: Báo bài 6/8/2019 (/showthread.php?tid=43569)Báo bài 6/8/2019 - lanvtn - 06-08-2019 08:23 PM

Chào lớp,
Mai lớp mặc đồ như khi chào cờ để chụp hình.
Nộp giấy tờ còn thiếu nha.