LSTS's Blog
Báo bài ngày 9/10/2019, Thứ Tư - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2019 - 2020 (/forumdisplay.php?fid=1062)
+--- Diễn đàn: Khối 7 (/forumdisplay.php?fid=1064)
+---- Diễn đàn: 7A4 (/forumdisplay.php?fid=1081)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=1152)
+----- Chủ đề: Báo bài ngày 9/10/2019, Thứ Tư (/showthread.php?tid=46163)Báo bài ngày 9/10/2019, Thứ Tư - nhanntv - 09-10-2019 07:36 PM

1.Hôm nay, các bạn đã học
-Toán: Làm bài tập, kiểm tra 5'. Dặn dò: Mang thiết bị điện tử.
-Sinh Học: Mổ giun.Dặn dò: Không có.
-Vật Lý: Kiểm tra 1 tiết.Dặn dò: Mang nguyên liệu làm kính viễn vọng/kính tiềm vọng.
-Tin Học: Bảng tính và hàm trong excel.Dặn dò: Ôn tập kiểm tra 15'.
-Ngữ Văn: Ôn tập.Dặn dò: Nhóm "Cảnh khuya" chuẩn bị thuyết trình.
-Tự học: Tự học.
2. Bài kiểm tra
Hôm nay
Vật Lý: Kiểm tra 1 tiết.
Ngày mai
E4: Unit 3 quiz
E6: Grammar and vocab quiz.
3.Ngày mai, cần chuẩn bị
-Vật Lý: Mang nguyên liệu làm kính viễn vọng/ kính tiềm vọng.
-Toán: Mang thiết bị điện tử.
-Anh văn:
-E2: SB/47, WB/32.
-E4: Review for Unit 3 quiz.
-E6: Review for vocab and grammar quiz, SB/43 (all).
-Đọc và diễn đạt: Các nhóm chuẩn bị diễn kịch.
-Địa Lý: Mang theo tập bản đồ.
-CLB: Tùy CLB.
4.Lưu ý
.Các bạn nhớ mang sách vở và hoàn thành bài tập đầy đủ.