LSTS's Blog
Báo bài 5/12 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2019 - 2020 (/forumdisplay.php?fid=1062)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=1063)
+---- Diễn đàn: 6A2 (/forumdisplay.php?fid=1071)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=1116)
+----- Chủ đề: Báo bài 5/12 (/showthread.php?tid=48350)Báo bài 5/12 - truchtt - 04-12-2019 05:37 PM

Hôm nay, 6A2 học:
- Tin học: KT HKI. Dặn dò: Không có
- ĐVDĐ: Thời gian tốt nhất chính là hiện tại. Dặn dò: Không có
- Toán: KT 5 phút + Ôn tập. Dặn dò: Ôn tập

Ngày mai, 6A2 cần chuẩn bị:
- Giá trị sống: Chụp hình ba mẹ và kèm theo dòng chú thích về điều mình ngưỡng mộ về ba mẹ gửi trên đường link bên dưới
- GDCD: Trả lời các câu hỏi ghi trong tập
- Lịch sử: Tiếp tục ôn tập
- Mỹ thuật: Không có
- Thể dục: Mang đồ bơi

Ngày mai học thể dục, các bạn mặc đồ thể dục.
Link: http://bit.ly/GTS_6A2