LSTS's Blog
Nộp bài thuyết trình văn kì 2 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2019 - 2020 (/forumdisplay.php?fid=1062)
+--- Diễn đàn: Khối 9 (/forumdisplay.php?fid=1066)
+---- Diễn đàn: 9A5 (/forumdisplay.php?fid=1096)
+----- Diễn đàn: Dự án và bài tập lớn (/forumdisplay.php?fid=1251)
+----- Chủ đề: Nộp bài thuyết trình văn kì 2 (/showthread.php?tid=48658)Nộp bài thuyết trình văn kì 2 - mynt - 27-12-2019 02:33 PM

Các nhóm nộp bài thuyết trình văn vào link này nha tụi con.
https://drive.google.com/drive/folders/1hzlXbH1meC2cwmQ1uwmkN0ctNpESB1WE?usp=sharing
Lưu ý đặt tên file theo mẫu: 9A4_Lang le Sapa
Có 1 slide giới thiệu tên các thành viên và phân công nhiệm vụ.
Thời gian thuyết trình 10-15p
Hạn chót nộp bài 22h ngày 2/1/2020