LSTS's Blog
MÔN ĐỊA - TUẦN 2930 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học tập năm học 2019 - 2020 (/forumdisplay.php?fid=1062)
+--- Diễn đàn: Khối 9 (/forumdisplay.php?fid=1066)
+---- Diễn đàn: 9A5 (/forumdisplay.php?fid=1096)
+----- Diễn đàn: Báo bài (/forumdisplay.php?fid=1248)
+----- Chủ đề: MÔN ĐỊA - TUẦN 2930 (/showthread.php?tid=49642)MÔN ĐỊA - TUẦN 2930 - tuannc - 21-02-2020 07:31 AM

Chào các con
Dù nghỉ nhưng chung ta vẫn cần đảm bảo đúng tiến độ nhé
Các con theo dõi thông tin và hoàn thành hiệu quả
Nộp bài KHỞI NGHIỆP theo link đúng lớp mình nhé
TẤT CẢ TRONG LINK NÀY
https://drive.google.com/drive/folders/1uwdfYDRfAS7k8O2_PAyj7wpuIC6nz6pE?usp=sharing
Các bài đọc ko chỉ liên quan đến Tây Nguyên, còn liên quan đến các vùng khác và cả nước >>> nghiên cứu kĩ để làm bài thi học kì hiệu quả
Cám ơn các con