LSTS's Blog
Dặn dò ngày 20/1 - Phiên bản in

+- LSTS's Blog (http://blog.lsts.edu.vn)
+-- Diễn đàn: Blog Học Tập Năm Học 2021 - 2022 (/forumdisplay.php?fid=1503)
+--- Diễn đàn: Khối 6 (/forumdisplay.php?fid=1504)
+---- Diễn đàn: 6A5 (/forumdisplay.php?fid=1515)
+----- Diễn đàn: Báo Bài (/forumdisplay.php?fid=1568)
+----- Chủ đề: Dặn dò ngày 20/1 (/showthread.php?tid=61094)Dặn dò ngày 20/1 - thuynpm - 20-01-2022 07:47 PM

Toán: Ko học Smile
Công Nghệ: Làm bài dự án
Tin học: làm bài bao bì tết
HẾT