Báo cáo danh tiếng cho huongntl
Tổng cộng
huongntl
(Member)

Danh tiếng tổng cộng: 1

Danh tiếng từ các thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 1
Dương: 1
Trung bình: 0
Âm: 0
  Dương Trung bình Âm
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Bình luận
thanhtvh (0) - Cập nhật mới 16-09-2020, 03:03 PM
Đánh giá cho Viết #53957

Tích cực (+1): [Không bình luận]