Báo cáo danh tiếng cho linhhm
Tổng cộng
linhhm
(Hoàng Mỹ Linh)

Danh tiếng tổng cộng: -1

Danh tiếng từ các thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 1
Dương: 0
Trung bình: 0
Âm: 1
  Dương Trung bình Âm
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Bình luận
thanhtvh (0) - Cập nhật mới 13-09-2019, 05:23 PM
Đánh giá cho Viết #45401

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]