Kết quả tìm kiếm
Bài viết Người gửi Chuyên mục [giảm] Trả lời Xem Posted
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ tư 22/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ tư 22/8/2018

Hello cả lớp !! Hôm này tụi mik có báo bài như seo ahihi : Công Nghệ : Ôn bài cũ nhe Đọc và diễn đạt : hoàn thành PHT, mang sổ nhật ký Lý : ko có Văn : Hoàn thành sườn ý, bố cục về bài văn Ngày mai :...
linhhm 7A6 0 867 21-08-2018, 07:22 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ ba 21/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ ba 21/8/2018

Hello mấy bạn !!! Hôm nay tụi mik có bài như seo : AV ( E2 ): ko có Sử : Chép bài đã chụp Toán : ko có Văn : các bạn làm bài tập về ngày đầu tiên đi học hoặc phỏng vấn ba mẹ về ngày đầu tiên đi học. ...
linhhm 7A6 0 790 20-08-2018, 05:56 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018

Hello mấy bạn , hôm nay tụi mình có bài nhe seo : Sử : chép bài đã chụp AV (e2) : làm phiếu vocabulary Toán : Bài 21, 22 / tr 28 bạn nào làm rồi thì thôi Văn : Học thuộc 3 câu ca dao các bạn tìm được...
linhhm 7A6 0 847 27-08-2018, 05:42 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018

Hello mấy bạn , hôm nay tụi mình có bài nhe seo : Sử : chép bài đã chụp AV (e2) : làm phiếu vocabulary Toán : Bài 21, 22 / tr 28 bạn nào làm rồi thì thôi Văn : Học thuộc 3 câu ca dao các bạn tìm được...
linhhm 7A6 0 854 27-08-2018, 05:48 PM
  Chủ đề: Báo bài ngày Thứ Hai 13/08
Bài viết: Báo bài ngày Thứ Hai 13/08

xin chào mọi người hôm nay chúng mình cần: - thể dục: học thuộc bài thể dục 20 động tác - sinh học: từ số 1 đến 18 chuẩn bị kiểm tra về kính hiển vi : Các số còn lại chuẩn bị thực hành ...
linhhm Báo bài 0 478 10-08-2018, 02:53 PM
  Chủ đề: Báo bài ngày Thứ Hai 14/08
Bài viết: Báo bài ngày Thứ Hai 14/08

xin chào!!! ahihi bài hôm nay chúng mình có bài như sau : AV(E2) (NN) : Workbook page 4 (E4) (NN) : Đăng nhập schoology * các bạn E6 các bạn tự nhớ bài của mình nhe ( Vì ko ai nói vs mik hết) Sử...
linhhm Báo bài 0 484 13-08-2018, 02:10 PM
  Chủ đề: Báo bài thứ tư 15/08
Bài viết: Báo bài thứ tư 15/08

Ahihi, xin chào mấy bạn, hôm nay tụi mình có bài như seo : Công Nghệ : Viết các bài cô ghi trên bảng, oàn thành mind map ahihi Đọc và diễn đạt : Hoàn thành PHT, đem theo nhật ký đọc đầy đủ Lý : Hoàn ...
linhhm Báo bài 0 529 14-08-2018, 02:10 PM
  Chủ đề: Báo bài ngày Thứ Hai 20/08
Bài viết: Báo bài ngày Thứ Hai 20/08

hello,mọi người : Hôm nay tụi mik cần : Thể Dục :Học thuộc bài 20 động tác Địa : làm mindmap tuần sau nộp Sinh : chuẩn bị nước dơ có con vi sinh và nhớ cho nó ăn cỏ khô Av (NN ,E2) : Wb page 7 (...
linhhm Báo bài 0 555 17-08-2018, 03:00 PM
  Chủ đề: Báo bài thứ ba 21/8
Bài viết: Báo bài thứ ba 21/8

Xin chào mọi người hôm nay chúng mình cần Av (E4): làm project về gia đình ( deadline: thứ 2 tuần sau ) (E2): Làm nốt poster về teenager bill of right (deadline: thứ 4) (E6): các bạn tự biết...
linhhm Báo bài 0 536 20-08-2018, 05:57 PM
  Chủ đề: Báo bài thứ hai 27/8
Bài viết: Báo bài thứ hai 27/8

Hello hôm nay chúng mình cần: Thể dục: ôn lại bài thể dục Avnn(e2): workbook trang 10 Avvn(e4): bài 3,4,5 trang 12,13 student book Avnn(e6): làm project Sinh học: làm bài một sách thực hành thí nghiệm...
linhhm Báo bài 0 549 24-08-2018, 02:16 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 6 ngày 31/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 6 ngày 31/8/2018

hế lô cả lớp !! Hôm nay lớp mình có bài như seo : Toán : Làm PHT bonus bài 7,8,9 trang 118 Địa : Ôn bài GDCD : Làm bài nhóm, cá nhân deadline thứ 4, 14:20 Vật Lý : 1,2,3,4,5 trang 32 SGK Nhạc : Ôn lạ...
linhhm Báo bài 0 469 30-08-2018, 06:47 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 3 ngày 28/8/2018

Hello mấy bạn , hôm nay tụi mình có bài nhe seo : Sử : chép bài đã chụp AV (e2) : làm phiếu vocabulary Toán : Bài 21, 22 / tr 28 bạn nào làm rồi thì thôi Văn : Học thuộc 3 câu ca dao các bạn tìm được...
linhhm Báo bài 0 506 27-08-2018, 05:58 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 4 ngày 29/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 4 ngày 29/8/2018

Hello cả lớp !! Hôm nay lớp mik có bài như seo : Công nghệ : Các bạn chép lại bài đầy đủ Đọc và diễn đạt : Các bạn nhớ làm BT trong phiếu HT, và nhanh chóng nộp cho cô sửa bài sớm Lý : Ôn bài chuẩn bị...
linhhm Báo bài 0 447 28-08-2018, 07:48 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 4 ngày 29/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 4 ngày 29/8/2018

Hello cả lớp !! Hôm nay lớp mik có bài như seo : Công nghệ : Các bạn chép lại bài đầy đủ Đọc và diễn đạt : Các bạn nhớ làm BT trong phiếu HT, và nhanh chóng nộp cho cô sửa bài sớm Lý : Ôn bài chuẩn bị...
linhhm Báo bài 0 497 28-08-2018, 08:00 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ ba 18/9/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ ba 18/9/2018

Hello, hôm nay tụi mik có bài như sau : AV e2 NN : làm project Toán : ko có Sử : Ôn kĩ bài cũ Văn : chuẩn bị bài thuyết trình và KT 15' Ngày mai : Công nghệ : nộp bài cho cô trên drive ĐVDĐ : PHT ...
linhhm Báo bài 0 489 17-09-2018, 07:31 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 5 ngày 30/8/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 5 ngày 30/8/2018

Hế Lô mấy bạn !! Hôm nay tụi mình có bài cho seo : Sử : Ôn lại bài cô cho ghi ( vì lúc đó cô chưa kịp giảng nhiều nên mấy bạn về ôn thêm ) Toán : Ôn kĩ bài AV (NN e2 ) : Các bạn làm tờ Phiếu Vocabula...
linhhm Báo bài 0 462 29-08-2018, 07:17 PM
  Chủ đề: Báo bài thứ hai 3/9 và thứ ba 4/9
Bài viết: Báo bài thứ hai 3/9 và thứ ba 4/9

Thứ sáu tụi mình cần: - thể dục: ôn lại động tác của bài thể dục - địa: vẽ tranh tuyên truyền về chủ đề dân cư - sinh: hoàn thành pht bài vừa học - tiếng anh: e2 làm bảng từ vựng e6 ...
linhhm Báo bài 0 499 03-09-2018, 10:20 AM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ tư 5/9/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ tư 5/9/2018

HELLO MẤY BẠN !! Hôm nay tụi mik có bài như seo : - Công nghệ : Cô mới đăng blog, các bạn hoàn thành bài word trả lời câu hỏi để nộp cô - Đọc và diễn đạt : Hoàn thành PHT, ghi từ mới vào sổ nhật ký, ...
linhhm Báo bài 0 461 04-09-2018, 06:38 PM
  Chủ đề: Báo bài cho ngày thứ 6, 7/9/2018
Bài viết: Báo bài cho ngày thứ 6, 7/9/2018

Hôm nay tụi mik có bài : Toán : 37,38 trang 29, tuần sau KT 1t Số vào ngày thứ 5 Địa : Xem trước bài, mang màu,TBĐT, băng keo, kéo,v..v ( nếu cần ) để làm sản phẩm chuyên gia mỗi nhóm. GDCD : Chép bài...
linhhm Báo bài 0 476 06-09-2018, 05:55 PM
  Chủ đề: Báo bài 22/10/2018
Bài viết: Báo bài 22/10/2018

Hello các bạn Thứ hai tụi mình cần chuẩn bị -Tiếng anh E2 làm project E4 đọc trước women in black E6 làm vocab log, wb -sử ôn bài 5,6,9 kiểm tra 1t -toán làm pht -văn làm dự án End
linhhm Báo bài 0 460 19-10-2018, 03:11 PM